NNN arbeideren

NNN-arbeideren

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Ansvarlig redaktør

Erlend Angelo

Mobil: 41 50 03 24

Epost: erlend@lomedia.no

Utgiver

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS

NNN-arbeideren

Medlemsblad for organiserte i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

Opplag: 25 646