Magasinet Selvsagt handikap skade funksjonshemmede Uloba krykker rullestol

Selvsagt

Boks 2474 Strømsø

3003 DRAMMEN

Tlf: 32 20 59 10

Ansvarlig redaktør

Helge Olav Haneseth Ramstad

Tlf: 32 20 59 10

Epost: hra@uloba.no

Utgiver

Uloba - Independent Living Norge SA

Trykkeri

Saturn Trykk AS

Selvsagt

Magasinet Selvsagt skal styrke og bevisstgjøre alle grupper funksjonshemmede i kampen mot diskriminering. Selvsagt skal endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede og funksjonshemmedes oppfatning av seg selv. Magasinet skal styrke funksjonshemmedes identitet som likeverdige borgere og inspirere til aktiv handling for likestilling og samfunnsdeltagelse.