ProBeer Daligvare øl cider FAB kjøpmenn butikk drikke Kjøpmenn

ProBeer DagligvareSpesial

Torpeløkka 6

3295 HELGEROA

Tlf: 97 71 75 66

Utgiver

Krydder Kommunikasjon AS

ProBeer DagligvareSpesial

ProBeer Dagligvare er fagbladet for øl, cider og FAB i dagligvaresegmentet (under 4,7% vol). Bladet sendes alle dagligvarebutikker, og er i første rekke tenkt til drikkevareansvarlige, ferskvareansvarlige og kjøpmann/butikksjef. Grunntanken er at ProBeer skal sette butikkansatte i stand til å rådgi kunden bedre, samt øke interessen for en av de aller største varegruppene i handelen.

Opplag: 8 253