Moderne Transport Bjørgu logistikk bil tog fly varer varebil truck lager Transportbrukere

Moderne Transport

Boks 11

1411 KOLBOTN

Tlf: 66 82 21 21

Annonseansvarlig

Trine Johannessen

Tlf: 66 82 21 38

Epost: trine@bjorgu.no

Utgiver

Bjørgu AS

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Moderne Transport

Moderne Transport fikk kontoradresse hos forlaget Bjørgu i 1992 og ble heleid selskap i 1994. Men bladet ble født i 1968 og kunne i mars 2008 feire 40 år. I den anledning kom Moderne Transport ut i en ny og mer tidsriktig uniform på 116 sider. Samtidig med den kosmetiske forandringen, gjennomgikk vi også en prosess om innhold, lesergrupper, dekningsområde, og måten å formulere oss på. I gamle dager, omtrent da Moderne Transport så dagens lys, var det knapt noen som visste hva ordet logistikk betydde. Den gang het det kun Transport.
Antall lesere: 14 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 3 812