Samora

Samora Forum

Mariboes gate 8

0183 OSLO

Tlf: 22 20 96 90

Utgiver

Stiftelsen Samora Forum

Trykkeri

PJ Trykk

Samora Forum

Samora Forum formidler fakta og faglig innsikt i saker som har relevanse med rasisme, etnisitet og flerkultur. Samora Forum er en partipolitisk uavhengig ikke-religiøs og økomomisk frittstående publikasjon.