frisør

Frisør

Boks 7017 Majorstua

0306 OSLO

Tlf: 23 08 79 60

Redaktør

Jarl Martin Garder

Mobil: 909 82 301

Epost: jarl@nfvb.no

Utgiver

Norske frisør- og velværebedrifter

Trykkeri

Aksell AS

Frisør

Frisør vil informere og inspirere fagfolk i frisørbransjen samt bidra til bedre salongdrift.

Opplag: 6 315