Sinn og samfunn

Annonseansvarlig

Ann-Kristin Aurland

Tlf: 32 24 44 33

Epost: faktserv@faktserv.no

Utgiver

Mental Helse

Trykkeri

07 Media AS

Sinn og samfunn

Sinn & samfunn utgis av Mental Helse og er et redaksjonelt uavhengig fagblad som redigeres etter redaktørplakaten. Bladet kommer ut fem ganger i året. Her finner du kritisk journalistikk om forebygging og behandling av psykisk helse i Norge, godt lesestoff i form av reportasjer og intervjuer, debattinnlegg, uavhengige bokanmeldelser og lesernes egne fortellinger fra livet med psykiske utordringer eller som pårørende.

Opplag: 7 851