SEILmagasinet Norsk Maritim Forlag seil båt skip seilglede vann strand bølger vind båtutstyr baat seilbaat vannglede frihet hav sjø

SEILmagasinet

Billingstadsletta 17

1396 BILLINGSTAD

Tlf: 66 76 49 50

Annonseansvarlig

Håkon Nissen-Lie

Epost: hakon@seilmagasinet.no

Utgiver

Norsk Maritimt Forlag AS

Trykkeri

Kroonpress

SEILmagasinet

SEILmagasinet er nært knyttet til forenings-Norge, og har lesere langs hele kysten.En rekke seilforeninger abonnerer kollektivt på SEILmagasinet. På nett har SEILmagasinet utviklet påmeldingstjeneste og et komplett arrangementssystem for regattaer som store deler av seil-Norge benytter.Dette knytter SEILmagasinet tett til de mest aktive seilerne i hele landet. Leserne av SEILmagasinet bruker dobbelt så mye penger på båt som båtfolk flest, viser Synovate-undersøkelsen NMF gjennomførte i 2010. De er også de flittigste båtbrukerne.SEILmagasinets lesere er kjøpesterke og yrkesaktive menn og kvinner spredt langs hele kyst-Norge. Hovedtyngden er mellom 20 og 60 år. Den typiske SEILmagasinet-leseren er lidenskapelig opptatt av sin hobby, og bladet SEILmagasinet beholdes lenge og studeres nøye.


Kvalitet gir troverdighet, og en annonse har større oppmerksomhetsverdi i et troverdig miljø. Ni av ti lesere er interesserte i annonsene, ifølge Gallups Fagpressetall.SEILmagasinet-abonnenter og samarbeidende seilforeninger langs hele norskekysten får SEILmagasinet med egne foreningssider.

Innholdet for øvrig er identisk i de to titlene.
Antall lesere: 42 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 11 143