Fotterapeutenlselvstendig fotterapeutelever føtter helse fot føtter sopp negler ben bein Fotterapeutforbundet helsepersonell helseinstitusjoner fotsopp eksem

Utgiver

Fotterapeutforbundet

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Fotterapeuten

Fagbladet Fotterapeuten dekker fag- og produktrelaterte nyheter, utdannelse og saker generelt knyttet til fothelse. Som organ for Fotterapeutforbundet skriver vi også om aktiviteter og politiske saker i forbundet. Fotterapeuten har som oppgave å sette medlemmenes interesser i alle faglige spørsmål på dagsorden, i og utenfor forbundet. Bladet skal gi uavhengig og allsidig informasjon om medlemmenes interessefelt, inspirere til bredde og engasjement i den faglige debatt, sette søkelys på utdanningspolitikk og utdanningens rolle i samfunnet, og arbeide for å skape forståelse for utdanningens betydning.

Opplag: 1 250