vann

VANN

Tekna, Boks 2312 Solli

0201 OSLO

Tlf: 22 94 75 75

Annonseansvarlig

Stine Stokkeland

Epost: post@vannforeningen.no

Utgiver

Norsk Vannforening

Trykkeri

HA Grafisk AS

VANN

Tidsskriftet VANN er det sentrale informasjonsorganet for de vannfaglige miljøene i Norge. Innholdet har stor faglig spennvidde og inneholder så vel vitenskapelige artikler som beskrivelser av tekniske anlegg, utførte undersøkelser og praktiske råd og veiledninger.
 

Opplag: 1 518