Helsefagarbeideren

Helsefagarbeideren er et fagtidsskrift med nyheter og faglig oppdatering innen pleie og omsorg som utgis av yrkesorganisasjonen Helsefagarbeiderforbundet. Vi dekker saker om eldre og funksjonshemmedes helse og livsvilkår, som organisering av helse- og velferdstilbud, tverrfaglig samarbeid, velferdsteknologi, fagutvikling, kosthold og rehabilitering. Vi skriver også om etter- og videreutdanning for helsefagarbeidere, og lønns- og arbeidsvilkår.I tillegg til fire årlige utgaver utgis det også regelmessige temahefter.

Opplag: 14 207