avansert teknologi

Flynytt

Møllergata 39

0179 OSLO

Tlf: 23 01 04 50

Annonseansvarlig

Anita Madshus

Mobil: 90 11 06 88

Epost: anita@a2media.no

Utgiver

Norges Luftsportforbund

Trykkeri

Printall AS

Flynytt

Flynytt utgis av Norges Luftsportforbund – Motorflyseksjonen og er Norges største luftfarts- og luftsportstidsskrift. Bladet fremmer interessen for flyging og luftsport, med særlig vekt på allmennflyging, flyklubber og andre nært tilknyttede miljøer og organisasjoner. Bladet dekker også andre luftsportsgrener. Flynytt distribueres til abonnenter og gjennom løssalg.

Opplag: 3 949