Blomster Bønder Gartnere Landbruk Lærere Næringsmiddel industri planter jord drivhus skadedyr snegler biller jordbær poteter grønnsaker grønt Norsk Gartnerforbund næringspolitisk trær hage sniler høy gress insekter grønt sprøytemidler gift frukt bær ugress busker

Gartneryrket

Schweigaardsgate 34F

0191 OSLO

Tlf: 23 15 93 50

Ansvarlig redaktør

Dag Eivind Gangås

Mobil: 958 31 889

Epost: dag@gartnerforbundet.no

Utgiver

Norsk Gartnerforbund

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Gartneryrket

Gartneryrket (GY) er et faglig og næringspolitisk organ for gartneri og hagebruk i Norge, utgitt av Norsk Gartnerforbund.

Formålet med bladet er gjennom reportasjer, artikler av spaltister og intervjuer m.m. å informere næringens utøvere om den tekniske, biologiske og økonomiske utviklingen her i landet, så vel som i utlandet.

Videre skal bladet orientere medlemmene om forbundet og faglagenes arbeid.

Gartneryrket skal også holde styresmaktene og offentlige institusjoner orientert om hva som skjer innenfor næringen, og gi til kjenne forbundets og faglagenes syn på næringspolitiske spørsmål.

Opplag: 1 426