synkron Norsk forbund for fjernundervisning fjernundervisning fleksibel utdanning NFF nettstudier fleksible læringsformer pedagogikk teknologi skole lære

Synkron magasin

Boks 1 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 22 51 04 80

Utgiver

Fleksibel utdanning Norge

Trykkeri

Papermill AS

Synkron magasin

SYNKRON utgis av Fleksibel utdanning Norge (FuN). Magasinet formidler stoff om nettstudier og fleksible læringsformer. Synkron dekker både pedagogikk og teknologi.
Vi har som mål å gi plass til aktuelle problemstillinger, nyvinninger og meningsbrytninger. Mye vil ha norsk fortegn, men vi legger også vekt på å få med europeiske og internasjonale erfaringer på feltet.