Barnehagefolk barnehagefolket barnehagefeltet kunnskapsdeling

Ansvarlig redaktør

Birgitte Fjørtoft

Mobil: 40494317

Epost: birgitte@barnehagefolk.no

Annonseansvarlig

Henriette Brattli

Mobil: 971 98 747

Epost: henriette@a2media.no

Utgiver

Habitus as/Pedagogisk forum

Trykkeri

Aksell AS

Barnehagefolk

Barnehagefolk er tidsskriftet for og av barnehagefolket. Tidsskriftet er et forum hvor profesjonen formulerer sitt fag og de fagligpolitiske utfordringer barnehagefeltet til enhver tid står ovenfor. Barnehagefolk er et forum for kunnskapsdeling, erfaringsdeling og meningsutveksling.

Opplag: 3 064