Posthornet LO Media Norsk Post og Kommunikasjonsforbund forbund post

Posthornet

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 83 60

Ansvarlig redaktør

Anders Hauge-Eltvik

Mobil: 97 14 43 92

Epost: anders@lomedia.no

Utgiver

Norsk post- og kommunikasjonsforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Posthornet

Posthornet setter arbeidstakernes saker på dagsordenen gjennom reportasjer og nyhetssaker fra norsk arbeidsliv.

Opplag: 13 253