NTL magasinet LO Media Norsk Tjenestemannslag forbund lønn trygghet

NTL-magasinet

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 83 60

Utgiver

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Trykkeri

Ålgård Offset AS

NTL-magasinet

NTL-magasinet setter arbeidstakernes saker på dagsordenen gjennom reportasjer og nyhetssaker fra norsk arbeidsliv.

Opplag: 48 493