folkehøgskolen skole skule Norsk Folkehøgskolelag pedagoisk idérik utdanning videreutvikling internat kunnskap

Folkehøgskolen

Postboks 9140, Grønland

0133 OSLO

Tlf: 22 47 43 00

Utgiver

Folkehøgskoleforbundet

Trykkeri

Østfold Trykkeri AS

Folkehøgskolen

Folkehøgskolen gis ut av Folkehøgskoleforbundet og er organisasjonens talerør overfor medlemmer, ansatte i folkehøgskolen, politikere, pedagoger og læresteder. Magasinet skal sette dagsorden, speile og kommentere aktiviteten i frilynt folkehøgskole og i organisasjonen ved å bringe aktuelt pedagogisk, politisk og kulturelt stoff til inspirasjon og debatt.