arbeidsmanden arbeid Arbeidsmandsforbundet

Arbeidsmanden

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 97 76 90 46

Utgiver

Norsk Arbeidsmandsforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Arbeidsmanden

Arbeidsmanden er fagbladet til Arbeidsmandsforbundet, LOs sjuende største forbund. Forbundet blir ofte kalt mini-LO, fordi det har så mange forskjellige bransjer og yrkesgrupper. De fire største medlemsgruppene er renhold, maskin, private anlegg og vakt. Noen av de minste er skianlegg, helsestudio, fritidsparker og bowlinghaller. Arbeidsmandsforbundet har medlemmer fra Svalbard i Nord til Lindesnes i Sør. Arbeidsmanden bringer aktuelt faglig stoff og reportasjer for forbundets medlemmer.Opplag: 31 738