RedningsSkøyta

Ansvarlig redaktør

Eigil Andersen

Epost: eigil.andersen@rs.no

Annonseansvarlig

Siri Åkerblom

Tlf: 06757

Epost: siri@scaninfo.no

Utgiver

Redningsselskapet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

RS-Magasinet

Alt innhold i bladet er av maritim karakter, og sikter på å gi leseren råd og tips til hvordan båtlivet skal være trygt og hyggelig. Det inneholder stoff om sikkerhet, tester, store og små reportasjer. Saker som forteller om Redningsselskapets arbeid på sjø og land, hvor redningsskøytene assisterer fritids-, fiske- og frakteflåten. Hvert nummer inneholder også intervju med personer som har en tilknytning til sjø- og båtliv, samt forbrukerstoff knyttet til fritidsbåtbruk.

Opplag: 178 018