sikkerhetssjefer

Annonseansvarlig

Kontakt oss på:

Epost: post@nso.no

Utgiver

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Trykkeri

Aksell AS

Sikkerhet

Sikkerhet er et fagblad som utgis av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO). Vi skriver om saker som har betydning for egenberedskapen og sikkerheten i norske industrivirksomheter. Sikkerhet ønsker å vise frem gode eksempler på hvordan industrivernet i virksomheter kan organiseres. I tillegg vil vi dele gode eksempler på samvirke mellom industrivern, nødetater og andre beredskapsorganisasjoner.


Gjennom bladet Sikkerhet kan industrivernledere, HMS-rådgiver, sikkerhetssjefer og beredskapsmannskaper holde seg oppdatert innen fagområder som industrivern, risikoanalyse, brannvern, førstehjelp, øvelsesplanlegging og security.

Opplag: 3 936