KUNST PLUSS

Øvre Slottsgate 2b

0153 OSLO

Tlf: 22 42 20 35

Utgiver

Norske Kunstforeninger

Trykkeri

Nilz & Otto Grafisk AS

KUNST PLUSS

Tidsskriftet Kunst Pluss utgis tre ganger i året av Norske Kunstforeninger. Tidsskriftet inneholder kunstfaglige artikler, kunstnerportretter, utstillingspresentasjoner og bokanmeldelser, så vel som organisasjonsstoff og informasjon rettet mot kunstforeningene. Kunst Pluss sendes for øvrig til landets kulturkontorer, utdanningsinstitusjoner og Norske Kunstforeningers samarbeidspartnere.