Sorgenfri vanskeligstilte gateselgere narkomane alkoholikere psykisk syke problemer fattige hjemløse uteliggere piller misbrukere misbruk sosiale problemer tigging prostitusjon gatesalg

Gatemagasinet Sorgenfri

Prinsens gate 55

7011 TRONDHEIM

Tlf: 94 82 79 82

Utgiver

Stiftelsen Sorgenfri

Gatemagasinet Sorgenfri

Gatemagasinet Sorgenfri er et uavhengig magasin som skal drive kritisk og undersøkende journalistikk med et spesielt fokus på situasjonen til mennesker som har utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse i Trøndelag. Gatemagasinet skal også søke etter å bringe frem nære personlige historier i tilknytning til dette feltet. Gatemagasinet har et særlig ansvar for å gi denne gruppen en stemme i spaltene, og for at ulike syn kommer til uttrykk. Gatemagasinet Sorgenfri skal bidra til mer åpenhet og mindre stigmatisering i samfunnet, og jobbe for å sette dagsorden og skape samfunnsdebatt. Gatemagasinet Sorgenfri arbeider etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.Stiftelsen Sorgenfri er eier og ansvarlig utgiver av Gatemagasinet Sorgenfri. Virksomheten er produksjon og salg av magasinet som også kan finansieres ved offentlige og private tilskudd, bidrag og eventuelle annonseinntekter.Selgergruppen består av mennesker som av ulike årsaker faller utenfor arbeidslivet. Sorgenfri-selgerne får halvparten av inntektene ved gatesalget.

Gatemagasinet Sorgenfri kommer ut med nytt blad hver måned, bortsett fra november og desember – da utgis henholdsvis kalender og julebok i stedet.

Første nummer kom 1. juli 2007. Frem til 1. oktober 2010 kom magasinet ut annenhver måned.


Sorgenfri mottok Fagpressens Designpris i 2012.

Sorgenfri utgir 9 magasiner hvert år, 1 kalender og 2 bøker.