Virkelig vanskeligstilte gateselgere narkomane alkoholikere psykisk syke problemer fattige hjemløse uteliggere piller misbrukere misbruk sosiale problemer tigging prostitusjon gatesalg

Gatemagasinet Virkelig

Boks 1269

9263 TROMSØ

Tlf: 98 54 54 45

Ansvarlig redaktør

Alf Krogseth

Tlf: 98 54 54 45

Epost: alf@virkelig.no

Utgiver

Foreningen Virkelig

Trykkeri

Lundblad Media AS

Gatemagasinet Virkelig

Gatemagasinet VIRKELIG er et nordnorsk gatemagasin som selges og distribueres fra Tromsø. Som det ligger i ordet; et gatemagasin selges på gata. Virkelig er levebrødet til 135 registrerte selgere i Tromsø og på Finnsnes. Selgere har det til felles at de kan kalles vanskeligstilte. Det vil si at de lever sitt liv på kanten av det etablerte; i narkosykdom, fattigdom eller psykiske lidelser. I Tromsø er langt på vei de fleste av våre ansatte selgere opiatavhengige; mennesker som daglig inntar medisin for å overleve. Det vi på folkemunne kaller narkotika.Gatemagasinet VIRKELIG forsøker å ufarliggjøre gjennom å synliggjøre. VIRKELIG gir selgerne en mulighet til å ha en verdig jobb. De beste selgerne har helt avsluttet sin kriminelle løpebane; et liv som var nødvendig før VIRKELIG kom til verden for snart 4 år siden.

Gatemagasinet VIRKELIG selges på gata for 50 kroner. 25 av disse kronene går rett i lomma på selgeren, og det resterende går med til å lønne en stab på 3,5 faste medarbeidere og et utall frivillige skribenter og frivillige. Ellers er arbeidet støttet av Helsedirektoratet og Tromsø Kommune.