Frifagbevegelse.no

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 33 66

Utgiver

LO Media

Frifagbevegelse.no

FriFagbevegelse er nyhetsportal for LO-Aktuelt og LO-forbundenes fagblader. Utgiver er stiftelsen LO Media.

Hovedformålet er å fremme samfunnsengasjement og debatt gjennom saklig og fri journalistikk med hovedvekt på LO og forbundenes virksomhet, fagbevegelsen nasjonalt og internasjonalt, arbeidslivet og andre samfunnsspørsmål som måtte angå LOs medlemmer.