F forsvarets forum soldater marine militære hæren forsvar Oslo mil/Akershus våpen fly krig Forsvarets forum ansatte i Forsvaret vernepliktige som avtjener førstegangstjeneste

Forsvarets forum

Boks 1550 Sentrum

0015 OSLO

Tlf: 23 09 20 30

Ansvarlig redaktør

Mikal Hem

Epost: mh@fofo.no

Utgiver

Forsvarets fellestjenester (FFT)

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Forsvarets forum

Forsvarets forum dekker forsvars- og sikkerhetspolitikk, samt de fleste felt av Forsvarets virksomhet og hverdag. Forsvaretsforum.no oppdateres med nyheter hver dag, syv dager i uken. Magasinet F kommer ut hver tredje måned med et gjennomsnittlig sidetall på 116. Magasinet sendes ut til hjemmeadresser samt internt i Forsvaret, til organisasjoner, til deler av skoleverket, biblioteker, arbeidskontorer, yrkesveiledere, medier og politiske organer. Magasinet sendes også elektronisk.
Antall lesere: 126 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 49 266