Bistandsaktuelt norad utviklingsspørsmål bistand hjelpeorganisasjoner

Annonseansvarlig

Ulrik Strøm Sæther

Tlf: 23 98 00 00

Epost: ulrik.strom.saether@norad.no

Utgiver

Norad

Trykkeri

Amedia Trykk

Bistandsaktuelt

Bladet har både en papir- og en nettutgave. Begge har nyheter, aktualitetsstoff , reportasjer og debatt om bistand og utviklingsspørsmål. Kronikker, bokanmeldelser og leserinnlegg tas ikke lenger inn i papirutgaven.