Universitetsavisa nettbasert nformasjon NTNUs virksomhet

Universitetsavisa

NTNU, Høgskoleringen 1

7491 TRONDHEIM

Tlf: 73 59 53 03

Utgiver

NTNU

Universitetsavisa

Universitetsavisa er kun nettbasert og formidler informasjon om NTNUs virksomhet, stimulerer til kommunikasjon og fri debatt på NTNU og overfor omverdenen.