deqi Norsk akupunkturforening tiddskrift for norsk akupunkurforening akupunktur lege helse nåler stikk kropp kinesisk klinisk praksis vitenskapelig virksomhet forskning akupunktør medisin akupunktur akupunkturforeningen

Annonseansvarlig

Anne Lise Bjerkestrand

Tlf: 466 76 377

Epost: info@akupunktur.no

Utgiver

Akupunkturforeningen

Trykkeri

Aksell AS

deQi

deQi – Tidsskrift for Akupunkturforeningen


Tidsskriftets målsetting:

– bidra til å fremme forståelse for akupunkturens innhold og virkemåte.


– stimulerer til, og informerer om klinisk praksis, vitenskapelig virksomhet, forskning og fagutvikling, og høyner faglig og yrkesetisk standard for akupunktører.


– bidra til å fremme helsepolitisk debatt.


– satse på fagartikler, fagpolitisk informasjon, intervjuer, nyheter av interesse for brukere og utøvere av tradisjonell kinesisk medisin og akupunktur.

Opplag: 395