Human Etisk Forbund

Fri tanke

Boks 9076 Grønland

0133 OSLO

Fungerende redaktør

Marit Øimoen

Epost: marit.oimoen@human.no

Utgiver

Human-Etisk Forbund

Trykkeri

Kroonpress

Fri tanke

Fri tanke er Human-Etisk Forbunds medlemsmagasin. Med utgangspunkt i et livssynshumanistisk ståsted tar magasinet opp ulike tema. Fri tanke bringer nyheter og bakgrunnsartikler om livssynspolitiske tema og problemstillinger, aktuelle saker i organisasjonen, faglige og personlige intervjuer med relevante personer, samt mer allmenne tema behandlet fra et humanistisk ståsted. Skepsisstoff og religionskritikk har også plass i Fri tanke.

Fri tanke skriver først og fremst om norske forhold, men beveger seg av og til utenlands.

Nettutgaven fritanke.no publiserer daglig på hverdagene.

Se tidligere nummer her