CP bladet Cerebral Parese foreningen syk sykdom lege handikap diagnose helse skolesektoren hjelpemidler

CP-Bladet

Bergsalleen 21

0854 OSLO

Tlf: 22 59 99 00

Utgiver

Cerebral Parese-foreningen

Trykkeri

PoliNor AS

CP-Bladet

CP-bladet utgis av Cerebral Parese-foreningen. CP-bladet henvender seg til mennesker som er opptatt av CP, enten de selv har diagnosen, er i nær familie med noen som har CP eller av andre grunner er opptatt og interessert i nytt om CP og CP-foreningen. CP-bladet er et aktualitetsmagasin med en blanding av reportasjer fra fylkesavdelingene og fagmiljøene, presentasjoner fra seminarer og fagkonferanser, leserinnlegg, bokomtaler og fagartikler. Medlemsmassen omfatter både privatpersoner og sentrale fagmiljøer innenfor helse- og skolesektoren.