Journalen

Utgiver

Oslo legeforening

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Journalen

Journalen er det kvartalsvise medlemsbladet til Oslo legeforening. Journalen utkom første gang i 1990 og er siden 2006 medlem av Fagpressen. Journalen redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og har som formål blant annet å skape debatt om aktuelle spørsmål. Journalen inneholder en frittstående temasak, belyst ved helsejournalistiske metoder, samt faste innslag som «Redaktøren», «Intervjuet», bokanmeldelse, kronikker, debattinnlegg og nyhetssaker. På Oslo legeforenings egne sider, «Fra foreningen», har styreleder signert leder. Her finnes også aktivitetsplan og annet aktuelt stoff.

Opplag: 7 635