Appell

Appell

Boks 8844 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 22 03 77 00

Utgiver

Norsk Folkehjelp

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Appell

Bladet driver opplysningsarbeid om Norsk Folkehjelps virksomhet, og har som mål å skape debatt om viktige samfunnsspørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

Opplag: 30 262