Advokater

Juristen

Juristenes Hus, Kr. Augustsg. 9

0164 OSLO

Tlf: 40 00 24 25

Redaktør

Ole-Martin Gangnes

Mobil: 48 24 83 52

Epost: omg@jus.no

Annonseansvarlig

Randi Huth Rogne

Mobil: 99520500

Epost: randi@storybold.no

Utgiver

Norges Juristforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Juristen

Juristen er det største fagbladet for jus- Norge og går ut til alle medlemmer av Norges Juristforbund. Du treffer jurister i alle sektorer og virksomheter: advokater, advokatfullmektiger, dommere, politijurister, skattejurister, bedriftsjurister osv. Juristkontakt er hovedarena for stillingsmarkedet for jurister og advokater.
Antall lesere: 24 000 (Gallup Fagpresse 2016)
Opplag: 22 080