Magasinet Aktuell LO Stat norsk arbeidsliv innsikt og bakgrunn for egne meninger NFF magasinet

NFF-magasinet

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 83 60

Ansvarlig redaktør

Anders Hauge-Eltvik

Mobil: 97 14 43 92

Epost: anders@lomedia.no

Utgiver

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS

NFF-magasinet

NFF-magasinet setter arbeidstakernes saker på dagsordenen gjennom reportasjer og nyhetssaker fra norsk arbeidsliv.

Opplag: 3 525