Yrke utdannelse skole elever lærere utdanningspolitikk opplæringsarenaene intervjuer reportasjer utdanning jobb Utdanningsforbundet yrke

Yrke

Boks 9191 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 24 14 20 00

Ansvarlig redaktør

Wenche Helene Schjønberg

Mobil: 91191315

Tlf: 24 14 23 49

Epost: ws@utdanningsnytt.no

Annonseansvarlig

Hege Stensbak

Mobil: 98400131

Epost: utdanning@hsmedia.no

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Yrke

Yrke er det eneste fagbladet i Norge som har nyheter om yrkesopplæring, aktuelle og utdypende intervjuer, reportasjer og artikler fra bedrifter, skole og andre opplæringsinstitusjoner.
Antall lesere: 18 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 9 077