apollon universitetet oslo forskning Magasinet institusjon vitenskapelig virksomhet populærvitenskapelig lærer studenter elever Universitetet i Oslo

Apollon

Boks 1076 Blindern

0316 OSLO

Tlf: 22 85 41 33

Utgiver

Universitetet i Oslo

Trykkeri

Aksell AS

Apollon

Apollon er et tidsskrift for formidling av forskning fra Universitetet i Oslo. Magasinet skal speile bredden i hele institusjonens vitenskapelige virksomhet på en populærvitenskapelig måte.