første steg

Første steg

Boks 9191 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 24 14 20 00

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Første steg

Første steg er et tidsskrift for førskolelærere som utgis av Utdanningsforbundet. Første steg er et faglig-politisk tidsskrift med reportasjer, aktuelle fagartikler og debatter med hovedvekt på barnehage og oppvekst.
Antall lesere: 71 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 31 341