brannmannen brann redningspersonell redningstjenesten nødetater sivilforsvaret frivillige organisasjoner myndigheter ulykker Oslo Brannkorpsforening brannredning

Brann & Redning

Arne Garborgs plass 1

0179 OSLO

Tlf: 928 00 378

Utgiver

Oslo Brannkorpsforening

Trykkeri

TS Trykk

Brann & Redning

Brann & Redning er et fagtidsskrift primært rettet mot brann- og redningspersonell. Bladet har som mål å formidle kunnskap, erfaringer og informasjon om spesielle branner og ulykker, om nytt utstyr og materiell, om rammebetingelsene for brann- og redningstjenesten samt skape debatt. Brann & Redning skal også bidra til å holde myndighetene og beslutningstagere informert om brann- og redningstjenestens virke. Bladet produseres av brannmenn.

Opplag: 6 232