Museumsnytt

Museumsnytt

Universitetsgata 14

0164 OSLO

Tlf: 97 08 04 66

Annonseansvarlig

Anne-Lise Fængsrud

Mobil: 996 48 546

Epost: anne-lise@lkmedia.no

Utgiver

ABM-Media AS

Trykkeri

PoliNor AS

Museumsnytt

Museumsnytt går ut til abonnenter og alle medlemmer av Norges museumsforbund. Museumsnytt er landets eneste fagblad på museumssektoren og tar opp aktuelle faglige og kulturpolitiske tema. Bladet inneholder anmeldelser, reportasjer og fagstoff og reiser aktuelle problemstillinger gjennom debatt/kronikk og redaksjonelle artikler.
Antall lesere: 10 000 (Gallup Fagpresse 2016)
Opplag: 2 364