Natur & Miljø

Natur & miljø

Mariboesgate 8

0183 OSLO

Tlf: 23 10 96 10

Annonseansvarlig

Sverre Andreas Stakkestad

Mobil: 98 61 31 01

Tlf: 55 10 10 97

Epost: sverre@gmk.as

Utgiver

Naturvernforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS

Natur & miljø

Natur & miljø er medlemsmagsinet til Naturvernforbundet, Norges største og eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Magasinet utgis to ganger årlig, og distribueres til alle medlemmer i Naturvernforbundet, samt til beslutningstakere og abonnenter. Alle tidligere utgaver av Natur & miljø og magasinets forløpere er tilgjengelig på naturvernforbundet.no/naturogmiljo/arkiv.


Magasinet omtaler aktuelle natur- og miljøsaker fra inn- og utland, og inneholder både nyhets- og reportasjestoff, debattartikler, bakgrunnssaker og saker om utgiverorganisasjonen Naturvernforbundet. Magasinet skal styrke det offentlige miljøpolitiske ordskiftet, rapportere om nye miljøsaker og belyse våre viktigste natur – og miljøpolitiske saker. Klima og energi, naturvern, miljøgifter, transport, avfall og bymiljø er blant temaene som ofte behandles i magasinet.

Opplag: 28 159