elektro elektromedia elektrisk energi elektroteknisk fagblad produksjon overføring ElektroMedia AS energiteknikk elektrobransjen energiteknikk strøm elbransjen teknikk

Utgiver

ElektroMedia AS

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Energiteknikk

er fagbladet for energibransjen. Bladet skal på et fritt redaksjonelt grunnlag informere og reise debatt om det som skjer innen produksjon og overføring av elektrisitet og varme. Energiteknikk, tidligere Elektro, ble etablert i 1888 og er et av landet eldste fagblader.
Norsk Elektroteknisk Forening har utgiverrettighetene, mens bladet utgis av ElektroMedia AS. Bladet har ingen styrende eierinteresser, og fremstår med en frisk og markant profil. ElektroMedia driver også nettstedet www.energibransjen.no med daglig nyhetstjeneste og nyhetsbrev annen hver uke.