Utemiljø Gress Grøntareal Gressklipper Gravemaskin Feiemaskin Minitraktor Traktor Norsk Utemiljø Norsk Fagpresse AS Vanebo Forlag as vanebo fagpresse navneendring Ask Media AS

Utemiljø

Bergesidevegen 358

2265 NAMNÅ

Tlf: 901 19 121

Utgiver

Salgsfabrikken AS

Trykkeri

PoliNor AS

Utemiljø

Bladet ønsker å fremme grønne og frodige utemiljøer som en viktig del av vår felles kulturarv med avgjørende betydning for befolkningens verdioppfatninger, og natur- og miljøforståelse. Utemiljø retter seg mot alle profesjoner i grønnsektor, og gir informasjon om drift, vedlikehold og etablering av utemiljø og anlegg.
Antall lesere: 21 000 (KANTAR Fagpresse 2019)
Opplag: 2 822