Institusjoner Kommuner Renhold Skolevesen Vanebo Fagpresse rengjøring renholdsbransjen Renholdsprodukters Leverandørforening RELE moderne renholdsmetoder utrustning vanebo forlag renholdsnytt Ask Media AS

Renholdsnytt

Boks 130

2261 KIRKENÆR

Tlf: 46 94 10 00

Annonseansvarlig

Elisabeth Sjørbotten

Mobil: 95 07 71 65

Epost: elisabeth@askmedia.no

Utgiver

Ask media as

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Renholdsnytt

Renholdsnytt er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen. Våre lesere jobber både i det private næringslivet og i det offentlige. Bladet bringer artikler om moderne renholdsmetoder, utrustning, trend/utvikling, konsepter og praktisk drift. Bransjenytt og produktnyheter vies stor oppmerksomhet. Renholdsnytt samarbeider med Renholdsprodukters Leverandørforening (RELE) og Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR).
Renholdsnytt redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktør-plakaten.

Opplag: 1 922