Handikapnytt

Handikapnytt

Boks 9217 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 24 10 24 11

Ansvarlig redaktør

Helge Olav Haneseth Ramstad

Mobil: 46808111

Tlf: 24 10 24 11

Epost: helge.olav@handikapnytt.no

Utgiver

Norges Handikapforbund

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Handikapnytt

Handikapnytt utgis av Norges Handikapforbund, en interessepolitisk organisasjon som fremmer likestilling og likeverd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Gjennom reportasjer, nyhets- og kommentarstoff skal Handikapnytt belyse funksjonshemmedes liv og levekår. Sentrale temaer er tekniske hjelpemidler for bevegelseshemmede, brukerstyrt personlig assistanse og kampen for et samfunn som er tilgjengelig for alle. Magasinet inneholder også stoff om utdanning, arbeidsliv, aktiv fritid og mye mer. I tillegg til papirutgaven publiseres aktuelt stoff på Handikapnytt.no.

Handikapnytt er en naturlig annonsekanal for produkter innen rehabilitering og hjelpemidler, og for tjenester innen brukerstyrt personlig assistanse.
Antall lesere: 54 000 (Gallup Fagpresse 15.2)
Opplag: 12 333