Fuglehunden

Redaktør

Siri Walen Simensen

Mobil: 913 29 612

Epost: hsbutikk@online.no

Utgiver

Fuglehunden AS

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Fuglehunden

Medlemsblad for de stående fuglehundklubbene i Norge; Norsk Breton Klubb, Norsk
Engelsksetterklubb, Norsk Gordonsetterklub, Norsk Irsksetterklubb, Norsk Münsterländerklubb, Norsk Pointerklub, Norsk Vorstehhundklubb og Norsk Weimaraner Klubb.

Bladet eies av de stående fuglehundklubbene, utgiver er Fuglehunden AS. Henvender seg til eiere og oppdrettere av stående fuglehunder i Norge, skriver om jakt, jaktprøver, utstillinger, dressur, avl, natur og viltforekomster med mer.

Fuglehunden skal være landets fremste og viktigste informant for bruk av stående fuglehund til jakt, jaktprøver og utstillinger.

Opplag: 10 414