Ren mat jordvett økologi mat miljø i Norge helse

Ren Mat

Engebrets vei 3

0275 OSLO

Tlf: 24 12 41 00

Ansvarlig redaktør

Kjersti Skar Staarvik

Mobil: 928 48 222

Tlf: 24 12 41 00

Epost: kjersti@renmat.no

Annonseansvarlig

Sissel Bjerkeset

Mobil: 922 10 891

Epost: sissel@eddapresse.no

Utgiver

Økologisk Norge

Trykkeri

PoliNor AS

Ren Mat

Ren Mat er landets eneste magasin med et rendyrket fokus på økologisk mat og grønn livsstil. Vi søker å formidle kunnskap om økologisk mat på en grundig og inspirerende måte, slik at forbrukere blir inspirert til å etterspørre økologisk, næringslivet motiveres til å satse og bøndene til å dyrke og produsere mat etter økologiske prinsipper. Gjennom grundige reportasjer, inspirerende oppskrifter, nytt om matvarer, vin, bøker, ernæring og forskning, hjelper vi forbruker å finne de sunne og grønne alternativene.Magasinet er uunnværlig for alle som vil følge med på utviklingen innen økologisk mat, landbruk og forbruk, og som er opptatt av en bærekraftig og fornuftig bruk av ressursene. Ren Mat holder leserne oppdatert på sammenhengen mellom mat, matproduksjon, miljø og helse. Våre lesere er bevisste forbrukere, matprodusenter, forskere, byråkrater og folk i foredlingsindustri og omsetningsledd. Medlemmer i den ideelle organisasjonen Økologisk Norge mottar Ren Mat, i tillegg til bladets øvrige abonnenter. Ren Mat fås også i løssalg hos Narvesen, gårdsbutikker, kafeer, selvstendige kolonialer i tillegg til nettbutikker med et grønt fokus.

Opplag: 9 077