Norsk Fiskerinæring

Norsk Fiskerinæring

Boks 244

2071 RÅHOLT

Tlf: 63 95 90 90

Utgiver

Norsk Fiskerinæring AS

Trykkeri

Merkur Grafisk AS

Norsk Fiskerinæring

Norsk Fiskerinæring er et frittstående fagtidsskrift som har fulgt fiskeri- og havbruksnæringen siden 1961.
Vi skriver om alle bransjegrupper innen norsk sjømatnæring, og behandler særlig politiske og økonomiske spørsmål. Som abonnent på Norsk Fiskerinæring får man over 130 sider aktuelt lesestoff hver måned; som papirmagasin og/eller digitalt på vår magasin- og oppslagsportal NorskFisk.no


Magasinet leses i alle bransjegrupper og da særlig av beslutningstakere, herunder så godt som samtlige bedrifter i havbruk, fiskeindustri og rederi med fartøy over 15 meter.Andre publikasjoner:

– Hvem er Hvem i Sjømatnæringen

– Norsk Fiskeindustri – Bedriftsoversikt

– Norsk Havbruk – Bedriftsoversikt

– Norsk Sjømatnæring (Årbok inkl. i årsabonnement)

– Fiskeri og Havbruk – en årskavalkade 1961-2011

– Uriaspost ved Kongens bord. Norske fiskeriministre 1946-2004Se vår magasin- og kunnskapsportal NorskFisk.no for mer informasjon.

Instagram: instagram/norskfisk.no


Facebook: facebook/norskfisk


Opplag: 2 298