Farmasi

Biolog

Boks 1066 Blindern- Rom U403

0316 OSLO

Tlf: 22 85 46 26

Utgiver

Norsk Biologforening

Trykkeri

UnitedPress Poligrafija

Biolog

Biolog presenterer interessante, gjerne dagsaktuelle tema innen biologi: Forskning, skolespørsmål og forvaltning. Holder biologer og andre oppdatert.