agenda 3:16 kristen kristne gud jesus religion bibel frelse normisjon misjon tro kultur gud bønn kirke hele tro håp kjærlighet legeme sjel livssyn verdispørsmål kirke Normisjon

Agenda 3:16

Boks 7153 St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 23 30 10 00

Ansvarlig redaktør

Kristin Wennemo Malmin

Mobil: 474 89 099

Tlf: 23 30 10 00

Epost: kwm@agenda316.no

Annonseansvarlig

Øyvind Andersen

Mobil: 976 99 677

Epost: agendaannonse@gmail.com

Utgiver

Normisjon

Trykkeri

Aksell AS

Agenda 3:16

Agenda 3:16 er et måneds- og aktualitetsmagasin forankret i Normisjons visjon og verdier. Bladets hensikt er å inspirere og utfordre lesere både i og utenfor organisasjonen, med utgangspunkt i fire hovedstikkord: Mennesker, tro, misjon og samfunn.
Antall lesere: 38 000 (Kantar Fagpressen Media 2018)
Opplag: 5 569